Stark avrådan från tävling i Golfsverige

Lisbeth Fredriksson Uncategorized

Vi följer FHM:s och SGF:s rekommendationer gällande tävlingar, dvs inom vissa ramar kan tävlingar startas från och med 1 juni 2021.

För vidare information klicka här

Vårt tävlingsprogram finns här.